Magazin24

DEBATT: Vi investerar i länets sjukhus

Den rödgröna majoriteten utvecklar och investerar i länets sjukhus.

"Region Västmanland ett positivt steg"

Rödgröna partierna tar ställning för storregioner.

Elizabeth Salomonsson: "Jag kan försäkra dig om att jag är minst lika frustrerad och upprörd som du"

Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Salomonsson ger svar på tal till Jani Oikarinens debattartikel om trafiksituationen på Ringvägen.

DEBATT: Ska det behöva hända en olycka innan kommunen gör något?

En upprörd Köpingsbo kräver svar från kommunpolitikerna.

Debatt: De rödgröna om jämställdhetsarbetet

Vi rödgröna har en stark övertygelse om människors lika värde och vi anser att landstinget har allt att vinna på att aktivt arbeta för att öka jämställdheten mellan män och...

DEBATT: Kömiljoner att ersätta kömiljarden

Landstingsalliansen Västmanland vill ersätta kömiljarden med kömiljoner

DEBATT: SPF protesterar

Skriv på ”Kontanterna kvar!” för rätten att själv välja betalmedel

DEBATT: Invandring ger dig bättre välfärd

DEBATT Daniel Åkervall och Kristina Lindblad (MP) har skrivit en debattartikel om invandring.

Vi vill utveckla den svenska modellen

Håkan Freijd, Ordförande Företagarna Hallstahammar-Surahammar Emma Tonnes, Regionchef Företagarna Mälardalen/Stockholms län och Gotland

”Regeringens politik negativ för jobben”

Regeringen har nu presenterat sin vårbudget.
 Anna Gunstad Bäckman, distriktsordförande för Centerpartiet i Västmanland, är kritisk till bristen på jobbpolitik.
 - Det lilla som...

C tycker till om RUT- och ROT-avdrag

Nu breddas RUT-avdraget till att omfatta flytt-, it- och trädgårdstjänster. Det är en stor framgång och ett gott betyg för Centerpartiets politik för fler riktiga jobb. Redan år...

Gabrielsson kritisk mot majoritetens hyrläkarpolitik

En debattartikel om att begränsa användandet av bemanningsföretagen inom vuxenpsykiatrin. Till psykiatrin kommer de mest sköra patienterna. Förtroendet mellan patient och läkare...

Pensionärerna i KAK slåss för kontanterna!

Debatten om kontanthanteringen fortsätter. Att affärsbankerna får härja som de vill med oss vanliga pensionärer är enfaldigt och ett typiskt uttryck för oförstånd. Profitintresset...

Vi prioriterar vården framför skattesänkningar och sänkta löner

Debattartikel från (S). Vi har i Sverige under lång tid byggt upp en hälso- och sjukvård som på många sätt är bra. Den håller hög kvalitet och ger goda medicinska resultat. Den är...

Vem tar ansvar för kontanthanteringen?

PRO Västmanland anser att det fortfarande är många som handlar kontant. Betaltjänstutredningen har lämnat ett delbetänkande till finansmarknadsminister Per Bolund. Ett av...

Storregionen försvagar demokratin

Vänsterpartiet i Västmanland ställer sig inte bakom det förslag till storregion som presenterades i veckan. Det beslutade distriktsårskonferensen enhälligt på lördagen den 12/3....

(V) Uppmanar alla att protestera innan det är för sent

Nej till värdlandsavtalet – nej till NATO I två hundra år har Sveriges politik varit inriktad på att vi ska vara alliansfria i fred med sikte på att vara neutrala i krig. Men på...

Storregion alldeles för stor

Debattartikel kring förslaget om nya regionsindelningen. "Vi är starkt kritiska till förslaget" Den 9 mars redovisade indelningskommittén sitt förslag på vilka landsting och...

Rot är en jobbskapare i Hallstahammar och Surahammar

Debattartikel om ROT-avdraget. Sedan regeringen sänkte ROT-avdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden från årsskiftet har resultatet inte låtit vänta på sig. I februari...

SD-Kvinnor ger debatt inför Internationella kvinnodagen

Säg NEJ till Övergrepp. Sverige marknadsförs som ett tryggt och säkert land att bo och verka i. För vem? Inte för oss kvinnor i alla fall, oavsett om vi är födda här eller...

Våld mot kvinnor – kan det vara nog nu?

Debattartikel från MP inför internationella kvinnodagen. Den 8 mars är det den internationella kvinnodagen. I en idealvärld hade den här artikeln kunnat bestå av gratulationer...

TeliaSonera svarar på debatten om telestationer

Telia fortsätter att modernisera och bygga ut näten Diskussionen kring hur vi på Telia utvecklar och förbättrar våra nät i takt med att våra kunder efterfrågar allt mer avancerade...

Angående att TeliaSonera stänger ner telestationer

Abonnenter vid 30 telestationer i Västmanland drabbas när TeliaSonera under andra halvåret 2016 börjar stänga ner telestationer och kopparledningar.

Protestera mot avgiftshöjningen i äldreomsorgen

SPF-pensionärerna har startat hemtjänstupprop. Regeringen vill ge landets kommuner möjligheten att höja avgiften för hemtjänst och särskilt boende med omkring 200 kronor per månad...

Fysioterapi på alla vårdcentraler

Nytt förslag ger fysioterapi på alla vårdcentraler. Från 2017 kommer fysioterapi (sjukgymnastik) att knytas närmare vårdcentralerna, och bli en del av vårdcentralens uppdrag. Det...

(V) till LO-kollektivet: Håll ihop innan högern sänker din lön och höjer din hyra

Sänkta löner och marknadshyror. Hur ska livet gå ihop för oss vanliga arbetare om högern får som den vill? Varför tycker de att det är rimligt att en minister- eller vd-lön kan...

Mer RUT ger fler jobb

Debattinlägg om RUT-avdraget från Företagarna.

Samarbeta för ökat bostadsbyggande

Hyresgästföreningen Köping vill ha mer bostäder. Den akuta bostadskris som präglar praktiskt taget hela landet kräver extraordinära åtgärder. Därför är initiativet från regeringen...

Katastrofläget ingen slump – hög tid att agera i Köpings kommun

Mindre än en månad efter att en stor ledning vid Köpings vattentorn gick sönder och orsakade katastrofläge i hela kommunen fortsätter nu ledningar ge vika på fler håll. Vilka...

"Problemet försvinner inte för att ingen vill ta tag i det"

Svar till "Anonym" i Magazin24 27/1 2016 Jag håller fullständigt med dig! "Kommunen skiter i de motorintresserade ungdomarna". Nu vet jag inte vilken kommun "Anonym" avser men för...

Pensionerna måste följa med i inkomstutvecklingen – varje år

Trots många års arbete pensioneras människor ut i fattigdom med pensioner som sen halkar efter inkomsterna i samhället. Det är ohållbart. Det är egentligen inte mycket att jubla...

Debattinlägg om generationsskifte i Småföretag

Fungerande ägarskifte viktigt för Sverige. Mer än var femte småföretagare räknar med att dra sig tillbaka från sitt företag inom de kommande fem åren, enligt en undersökning från...

Västmanland ett bra landsting att arbeta i

Vartannat år gör Landstinget i Västmanland en medarbetarundersökning som mäter hur nöjda de anställda är med sin arbetsplats och med landstinget som arbetsgivare. Vi i den...

Så minskar vi 18 procent av utsläppen i Västmanlands-län

Arbetet måste ske på nationell och lokal nivå. Vill skapa långsiktiga spelregler och skattelättnader.  Just nu samlas världens länder i Paris för att delta i klimatmötet COP21....

Elliot, 12 år: "Förbjud rökning"

Tolvåriga Elliot tycker till om rökning. Många röker i Sverige, till och med ungdomar som inte får röka röker. Rök är inte bra för lungorna utan förstör dem. I Sverige börjar 50...