Köping26°Lätt molnighet

Magazin24

Mot väggen: Elizabeth Salomonsson (S)

Kommunvalet närmar sig med stormsteg. I Magazin24:s artikelserie ”Mot väggen” får lokala politiker svara på aktuella valfrågor.

Köping · 7 jul, 2018 kl. 12:00

Näst på tur är Elizabeth Salomonsson (S), ordförande vid kommunstyrelsen i Köping och förstenamn på Socialdemokraternas valsedel till höstens val.

Vad är den främsta orsaken till att du blev politiker?

– Jag har alltid, ända sedan barnsben, varit intresserad av vad som händer runt omkring mig och i samhället. Under skoltiden var det stort politiskt engagemang bland ungdomar och vi hade ofta diskussioner, även på lektionstid. Jag kände att jag ville lära mig mer och bestämde mig för att gå med i SSU (Socialdemokraternas ungdomsförbund). Det ena ledde till det andra. Vi hade studiecirklar, kurser, möten, demonstrationer och fester. Vi var ett väldigt bra kamratgäng i många år. När jag hade åldern inne tyckte mina kamrater att jag borde finnas med i kommunfullmäktige och så blev det. Sedan valdes jag in i olika nämnder och så småningom som kommunalråd. Hela mitt engagemang bygger på ett brinnande intresse av att vara med och forma samhället, ta vara på goda idéer, hjälpa till så att de blir genomförda och att också ta ansvar.

Varför är du socialdemokrat? 

– För mig har det alltid varit självklart med Socialdemokraterna. Ideologiskt handlar det om tron på människan och allas lika värde. Det handlar om demokrati, rättvisa, solidaritet och jämlikhet. För att utveckla samhället till en plats där alla har en uppgift, där alla är välkomna och där alla känner samhörighet. Det är grunden för socialdemokratin och där hör jag hemma.

Finns det någon del av Socialdemokraternas partipolitik som du inte är enig om? 

– Det vore konstigt om alla i ett parti alltid tyckte precis likadant. Visst har det hänt och händer att jag kan tycka mer eller mindre om en del förslag som kommer. Det är olika åsikter som bryts mot varandra som för samhället framåt och i en demokrati så handlar det om givande och tagande. Man måste ibland vara beredd att kompromissa för att komma framåt.

Hur ska Socialdemokraterna få flest röster i valet? 

– Vi ska vara tydliga och visa och berätta om vår politik. Vad vi vill göra för att förändra samhället, för att jämlikheten ska öka, för att fler ska känna sig delaktiga. Ett mjukare samhälle med solidariteten i högsätet. Vi ska vara tydliga med de förbättringar vi gör och vill göra i välfärden. Vi vill förstärka och se till att det blir mer personal i förskolan, i skolan, i äldreomsorgen och i vården. Vi vill se till att det blir fler poliser, att pensionerna höjs, att ”pensionärsskatten” avskaffas och andra insatser för att öka tryggheten i vardagen. Vi vill satsa på bostadsbyggande, klimatarbetet och kulturen/fritiden. Stora satsningar som inte kan göras om man, som de fem borgerliga partierna, sänker skatter med stora belopp.

Är du för eller emot tiggeriförbud? Motivera ditt svar. 

– Jag tycker det är förskräckligt att människor, av olika anledningar, tvingas till tiggeri. Det är inte människovärdigt. Det är under all kritik att inte respektive land tar sitt ansvar för sina medborgare. I Sverige ska man inte behöva tigga. Vi har ett socialt skyddsnät för att människor som hamnat i olycka ska få den hjälp man behöver.

Vad vill Socialdemokraterna göra för att öka säkerheten i Köping? 

– Trygghet handlar om så mycket. Rent faktiskt är Köping en trygg och säker kommun att bo och verka i. Däremot kan man uppleva otrygghet och det måste vi ta på allvar. Det kan gälla fysiska åtgärder, bra belysning, öppna ytor med insyn utmed gång- och cykelbanor, i parker och andra mötesplatser. Fler vuxna på stan, centrumvärdar, nattvandringar, trygghetsvandringar, våga säga ifrån och hjälpas åt när vi ser otrevliga händelser. Vi vill erbjuda aktiviteter till ungdomar som alternativ till att ”hänga” på stan. Vi jobbar för fler poliser till Köping och vill att polisen ska röra sig mer synligt ute i samhället. Vi vill utveckla samarbetet med polis, föreningsliv och näringsliv. Trygghet är också en väl fungerande välfärd, förskola, skola, vård och omsorg, där vi satsar istället för att sänka skatter. Trygghet skapar vi tillsammans.

Vilka är de största utmaningarna för Köpings kommun? 

– Vi ser ökade behov inom våra prioriterade områden, förskola, skola, vård och omsorg som vi måste tillgodose. Dessutom måste vi se till att vi har en väl fungerande infrastruktur som också är förutsättningar för att välfärden ska fungera. Och vi vill kunna tillgodose många av de önskemål som finns när det gäller kultur- och fritidssysselsättningar med mera. Krav och önskemål ökar hela tiden samtidigt som vi har en begränsad ekonomi. Utmaningen är att göra rätt prioriteringar så att vår kommun kan utvecklas för invånarnas bästa.

Hur mår politiken i Köping? Finns det folk som är engagerade? 

– Politiken i Köping mår bra. Jag tycker att vi har god stämning mellan partierna och att vi visar respekt för varandra. Vi har olika åsikter och våra debatter kan låta hårda ibland, men utanför sammanträdesrummet kan vi både prata och skratta tillsammans. Det jag önskar är att fler skulle vilja engagera sig i politiken. Ofta ser man engagemang i en enda fråga. Det är bra men ännu bättre om man vill vara med och påverka och ta ansvar för helheten.

Hur anser du att Köpings kommun bör arbeta med jämställdhet? 

– Vi arbetar med jämställdhet hela tiden, oerhört viktigt att lika villkor ska gälla oavsett kön. Vi ska främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Vi ska underlätta så att man kan förena förvärvsarbete med föräldraansvar och arbeta för en jämn fördelning i olika typer av arbete och inom olika personalkategorier. Fokus på arbetsmiljö, heltid som norm samt arbeta för att antalet delade turer minskar.

Hur anser du att Köpings kommun bör arbeta med invandringsfrågor och integrationspolitik?

– Vi behöver ha SFI (svenska för invandrare) med kvalité så att nyanlända snabbt kan lära sig svenska språket. Vi behöver erbjuda praktikplatser i den kommunala organisationen och i samarbete med näringslivet. Nära samarbete med arbetsförmedlingen (Af) är också viktigt eftersom Af har ansvaret de två första åren. Samhällsinformation med vilka skyldigheter och rättigheter, lagar och regler, som gäller i Sverige är viktigt. Språkpraktik, extratjänster i välfärden, språkcaféer, läxhjälp, stötta föreningsliv, kontaktfamiljer med mera.

Hur vill Socialdemokraterna utveckla näringslivet i Köping?

– Vi vill ge goda förutsättningar för näringslivet i kommunen. Vi ska till exempel se till att det finns mark för etableringar, hjälpa till med kontakter till olika myndigheter, ha ”en dörr in” till våra kommunala myndigheter och verksamheter, ge snabb, korrekt och pålitlig service till företag. Samarbeta med näringslivet i VIS (Västra Mälardalen i Samverkan) och i det fördjupade samarbetet mellan KAK-kommunerna och näringslivet. Vi har nyss beslutat om en gemensam näringslivsstrategi där vi tillsammans ska arbeta med bland annat marknadsföring och kompetensförsörjning. Vi är stolta över det framstående näringsliv som finns i kommunen och som gör stora, viktiga investeringar i sina verksamheter.

Hur tänker du kring situationen med missbrukare i Köping?

– Missbruk av alla slag är ett stort bekymmer. Vi måste samverka mellan skola, fritid, sjukvård och socialtjänst för att bli bättre i det förebyggande arbetet. Information, stöd till drabbade och anhöriga, aktiviteter. Handlingsplaner för att bättre ta hand om personer efter eventuell vård. ”Störa” så att handel med droger försvåras. Hjälpa polisen i spaningsarbete. Våga anmäla och berätta.

Och slutligen, varför bör jag flytta till Köping? 

– Köping är en kommun som kan erbjuda det mesta man behöver för ett gott liv. Läget med allt från Mälarlandskapet i söder till Bergslagslandskapet i norr erbjuder många möjligheter till naturupplevelser, aktiviteter och rekreation. Boende i allt från ren landsbygd till stadsmiljö, bra kommunikationer, utbildningsmöjligheter med allt från förskola till kommunal vuxenutbildning, bra sjukvård med såväl vårdcentraler som sjukhus. Goda arbetsmöjligheter i ett framstående och varierat näringsliv, livaktigt föreningsliv för både idrott, kultur och andra inriktningar och bra service med handel och restauranger. Listan kan göras lång, men kort och gott, ”En ren, snygg och trygg kommun”.Andra har också läst

Nästan art fjärde lamm är ekologiskt

Västmanland Siffran är högre i Västmanland än i övriga Sverige.

Gryningspyromanen får sin dom under veckan

Västra Mälardalen Åklagaren vill se ett långt fängelsestraff.

Larm om utsläpp av farligt ämne

Drivmedel på vägen.

Så blir vädret under måndagen

Senaste prognosen från SMHI.

Regeringen utlovar ekonomiskt stöd till bönder i torkan

Torkan som har dragit in över Sverige har gjort det tufft för många lantbrukare.

Här har mest skog brunnit

Den svåra torkan har redan lett till många skogsbränder i år.

Väldigt höga temperaturer väntar under söndagen

SMHI har utfärdat en klass 2-varning.

Trafikolycka på söndagsmorgonen – person klämdes fast

Inträffade på länsväg 252 i Hallstahammar

Krögare attackerades och hotades

Polisen fick vakta krogen.

Lastbil och personbil krockade mellan Kolsva och Köping

Inträffade sent på lördagskvällen.

Köpings sjukhus kritiseras - patient dog utan övervakning

Patienten ordinerades hjärtövervakning, men den kopplades aldrig på.

SMHI varnar för mycket höga temperaturer

Över 30 grader väntas kommande dagarna.

Utryckning efter larm om villabrand

Brandvarnare tjöt från ett hus, enligt inringaren.

Hallstahammar och Surahammar kollar strandskyddet i sommar

Satsar på kampanj ihop med Länsstyrelsen.

Larm om brand visade sig vara dammoln

Räddningstjänsten fick vända hem.

Utreder uppgifter om felaktigt elevstöd

En elev i Köping får inte rätt stöd i skolan vilket har lett till hög frånvaro, enligt en anmälan till Skolinspektionen.

Vissa fynd upptäcka under Tunadalsparkeringen

Arkeologer har gjort utgrävningar.

Nya grannar: Vecka 28

Här är några av de senaste lagfarterna i Köping, Arboga och Kungsör.

Brand vid Kröcklinge stoppade tågtrafiken

Stora problem under fredagen.

Man omkom efter drunkningsolycka

Olycka under fredagen.

Läs Magazin24 papperstidning direkt i mobilen eller i datorn!

Magazin24s regionala lunchguide.
Dagens rätt, menyer, priser och öppettider.