Köping11°Klart

Magazin24

Debatt: (S) gamblar med våra barns framtid

Debattartikel signerad Stefan Johansson.

Debatt · 4 dec, 2020 kl. 09:40

Under hösten har vi, bland annat på Magazin24:s debattsidor, sett Socialdemokraterna starta valrörelsen. Ett så tidigt initiativ är en tacknämlig åtgärd eftersom artiklarna tillsammans, med det facit av (S) förda invandringspolitik de senaste 30 åren som vi alla lever med och betraktar i vardagen, blir provocerande tydliga avseende vilka gruppers väl och ve (S) sätter i första rummet om de åter kommer i regeringsställning.

Nu har vi väljare ett år på oss att förstå vad dagens socialdemokrater vill med landet och medborgarnas livsvillkor för att sedan, i fria val, agera utifrån vår egen moral och vilja kring våra efterlevandes framtid.

Sverige står just nu i en situation där sjukvården är gravt nedlastad eftersom det inte fanns reserver att ta fram när den akuta situationen (pandemin) drabbade oss. Polisen har påtvingats en klart övermäktig uppgift och undermåliga arbetssätt vilket sammantaget med det omfattande och långvariga utanförskapet bland annat lett till att uppklaringsgraden av gängmord i Malmö på tio år sjunkit från 80 % (57 st) till 7 % (4 st). Man har under 2020 återigen slagit nytt årsrekord i ”skjutningar” (medias politiskt korrekta och devalverande benämning på mord och mordförsök med skjutvapen).

Samtliga höstens debattartiklar (publicerade 1/11, 11/11 och 22/11) från riksdagsman Olle Thorell tillsammans med olika medförfattare ur samma parti har inte handlat om hur partiet vill motverka till exempel de sjunkande pensionerna, invandrares utanförskap, den ständigt ökande otryggheten på gator och i skolor eller hur sjukvården skall få tillbaka den beredskap och de resurser som försvann när deras egen regering lade ner Räddningsverket samt avskaffade dess beredskapsplaner och -förråd.

Alltsammans förtvivlat saknade resurser under den pågående pandemin men som slukats i statskassans allmänna utgifter. Istället handlar artiklarna, bristfälligt målade som klok politik med återupprepande av gamla paroller som alla hittills misslyckats, uteslutande om att (S) vill få mandat att fortsätta öka antalet människor i svenskt utanförskap. Redan här får vi en tydlig fingervisning på var (S) lojalitet ligger.

(S), i detta fall med Olle Thorell som fanbärare, vill alltså fortsätta med sin ”långsiktigt hållbara flyktingpolitik” samtidigt som vi ska ha ”ett hållbart mottagande”. Detta är alltså vad SAP kallar den situation vi nu har i Sverige; "långsiktigt hållbar"?! Man tar sig för pannan.

Märk, att ingen av dessa artiklar handlar om ämnen likt pensionerna för dem som, till exempel inom exportindustrin eller vården, arbetat hela eller större delen av sitt liv i Sverige men som på ålderns höst får en klent tack för detta. Pensionerna är nu så urholkade att 1960-talisterna får sämre pension än tidigare generationer. Detta i ett Sverige som står på höjden av konsumtion och privat rikedom! Samhällskontraktet får anses brutet åtminstone i den delen.

Trenden i Pensionsmyndighetens prognoser har dessutom en fortsatt fallande trend så frågan är väl om till exempel 1980-talisterna har någon som helst statlig pension att vänta. Som en jämförelse kan nämnas att när 60-talisterna började sin yrkesbana inom folkpensions- & ATP-systemen var de garanterade minst 50 % av slutinkomsten i livsvarlig statlig pension under hela livet. Inte som idag alltså där premiepensionen och börsen avgör vilken pension som kan tas ut från början. Trygghet? Knappast vad gäller graden av statlig garanti i alla fall.

Detta är faktum samtidigt som de människor som i stora skaror kommit hit alltid haft och fortfarande, oavsett arbetsinsats här, har rätt till samtliga av våra trygghetssystem inklusive den statliga garantipensionen om 103 164 kr/år som ändå är en förhållandevis liten summa jämfört med kostnaden för det totala försörjningsstödet under tre generationer.

Missförstå mig inte, jag är inte missunnsam mot behövande, jag anser bara att man måste förstå och hantera den dränerande effekt de dryga 2 miljoner människor födda utrikes, och då i första hand den stora andel utomvästligt födda vilka i Sverige enligt Pensionsmyndighetens statistik inte försörjer sig själv förrän tidigaste tredje generationen, har på framtidens svenska framtida välfärd och sociala trygghet. Ett mycket stort åtagande som intecknar statliga inkomster på en oberäknelig nivå. Det nu skrivna är ingen åsikt om de hitkomna människorna utan enbart ett konstaterande av vad (S) politik gjort mot invandrarna och mot Sverige.

Nej, i samtliga av höstens (S)-författade debattartiklar upprepar (S) enbart med förtvivlans mod och sedan 30 år ihåliga politiska slagord sin vilja att fortsätta urholkningen av det svenska folkhemmet genom en fortsatt hög resurskoncentration på fler fattiga människor från tredje världen.

Klankriminalitet ska enligt (S) även fortsättningsvis åtgärdas med ytterligare regn av skattemedel över överbefolkade förorter istället för med större laginskärpning och utvisningar utan pardon för grövre brott. Arbetslösheten bland kvinnor utan ens grundläggande kunskaper i svenska språket ska inom ett år från ankomsten, genom en hastigt och mirakelmässigt anammad västerländsk kvinnosyn hos deras familjeöverhuvuden, utrotas med någon framfantiserad kampanj baserad på lika okända som fantastiska men framförallt icke redovisade verktyg.

Exakt den grupp utomvästligt födda, som enligt Pensionsmyndighetens statistik (vilken för övrigt visar situationen för de invandrare som, i långt mindre antal och delvis från mer närliggande kulturer, kom för 20-30 åren sen, det vill säga långt före 2000-talets enorma invandring), på grund av placeringen i utanförskap, dålig utbildning, klankultur och bostadslöshet, först i tredje generationen bidrar mer än de får ur trygghetssystemen, vill (S) med största möjliga hastighet även fortsättningsvis öka i antal.

Jag har i flera repliker på Thorells inlägg försökt få honom att svara på några enkla frågor som skulle kunna förklara (S) långsiktiga plan för landets välstånd och trygghet liksom hur partiet vill skapa möjligheter att ge de massor som kommit och fortsätter komma, legalt eller illegalt, en bra framtid här. Inga svar har kommit.

Av detta måste åtminstone jag sluta mig till att Thorell antingen har en ovanlig tidsbrist för politisk agitation vilket skulle förvånande mig starkt eftersom han är en av svenska folket heltidsanställd politiker med mycket goda anställningsvillkor, eller att han räknar med att (S) ska kunna vända de senaste 50 årens Golgatavandring avseende väljarstöd oavsett vad läsare och dagens väljare anser. Kanske skulle den svenskläsande väljaren helt enkelt inte förstå det fina i den framtid som (S) bygger åt dem?

Jag menar här inte att raljera över Sveriges mycket bekymrande situation, jag menar bara att vi helt enkelt inte vet eftersom (S) aldrig har nedlåtit sig till att förklara hur ett land som inte fått ökade ekonomiska möjligheter tack vare oljefyndigheter eller en kraftigt växande industri motsvarande 1950 och -60-talens framgångar ska klara att assimilera de mer än 560 000 människor som sedan 2008 kommit från länder med låga språkkunskaper och kulturer diametralt motsatt den svenska.

Istället för det enda rimliga nämligen att stoppa all flyktinginvandring till den tid då vi fått Sverige tillbaka på rätt spår, vill (S) alltså fortsätta föra den politik som lett oss dit vi är idag till exempel genom att återigen tillåta permanent uppehållstillstånd efter bara tre år i Sverige och även fortsättningsvis underlåta att uppsöka och utvisa illegala invandrare, särskilt dem som inte arbetar utan försörjer sig på brott.

Kära läsare, detta är inte flyktinghjälp, det är att en utomdemokratisk aktivism att med lagliga och olagliga medel påskynda en massinvandring till Sverige i ett läge då landet redan befinner sig i en brinnande och tilltagande kris. en kris som mycket väl kan komma att leda till ett liv för både invandrare och redan befintliga invånare motsatt det man åtminstone har lovat just invandrarna.

SAP:s invandringsliberalism har de senaste åren understötts av allt mer underliga uttalanden av typen ”pengarna kommer sen”, (Stefan Löfven), när ”sen” är (fem år har gått sedan 2015 och Sverige befinner sig ur många perspektiv på ett sluttande plan) kunde Stefan däremot inte precisera när han för en kort tid sedan blev tillfrågad om detta under en Riksdagsdebatt, och ”ni invandrare har ju så mycket fina kulturella inslag som midsommar och sådana töntigheter” (Mona Sahlin). Sådana desperata uttryck visar på en irritation över att motståndet mot invandringspolitiken ökar, inte minst bland invandrare som kom för flera årtionden sedan, snarare än på att (S) har en hållbar plan och argument för den nationella nyttan av politik. Uttalandena visar även på ett förakt mot väljarnas förstånd och på en nedvärdering av den kultur inom vilken vi sedan länge lever Sverige och av de människor som uppskattar denna kultur.

Undertecknad är övertygad om att inte ens Olle Thorell tror att boten till alla problem som en oproportionerligt stor och hastig invandring orsakat kan vara öka densamma och därigenom binda ytterligare ökande skattesummor till denna enda fråga. Olles och (S) hållning visar istället att man inte har något som helst intresse för välbefinnandet hos de människor som byggt, och med skatt genom dagligt hårt arbete upprätthåller det Sverige som bygger på gemensamt ansvarstagande och respekt för andra. Dessutom negligerar man det liv invandrare tvingas leva i utanförskapet.

Eftersom inte ens (S) själva kan eller vill förklara hur motsatsen skulle kunna vara fallet måste man anta att partiet, genom skadlig aktivism under fasaden av att ”värna asylrätten och bra integration” år ut och år in bedrivit och vill fortsätta bedriva en politik enbart ägnat att ge (S) fler och fler bidragsberoende väljare. Med tanke på att det redan finns minst ett islamistiskt parti registrerat i Sverige får vi väl se om (S) framåt i tiden faktiskt får fler röster än tidigare i utanförskapsområdena eller om det blir helt andra krafter som växer sig starka istället. (S) bedriver gambling på en fantastiskt hög nivå med våra barns och barnbarns framtid.

Hösten 2022 är det troligen sista chansen att välja vilken framtid vi vill att våra barn & barnbarn ska få. Jag uppmanar alla med rösträtt att förvalta den väl!

Stefan Johansson 


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till redaktion@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Det går bra att skriva under signatur.Andra har också läst

Tre misstänkta drograttfyllerister stoppades av polis under helgen

Västra Mälardalen En av de misstänka erkände att han hade brukat cannabis.

Covid-patienter från Uppsala vårdas i Västmanland

Västmanland "Mindre ansträngt läge"

Debatt: Vi ska jobba Sverige ur krisen

Debatt Debattartikel från Socialdemokraterna.

Debatt: Lär av pandemin – förstatliga sjukvården

Debattartikel från Kristdemokraterna.

Skadegörelse på bil i Kolsva

Polisen har fått in en anmälan om skadegörelse i Kolsva.

Landslagsforward klar för Surahammars IF

Nyförvärvet: ”Jag längtar till hösten och att få visa fansen vad jag går för”.

Akutavstängning av järnvägsövergång utanför Köping

Vägen kommer att vara avstängd för all fordonstrafik.

Regionen uppmuntrar till "personlig lockdown"

Smittskyddsläkaren: ”Ett bra sätt att beskriva vad dessa rekommendationer handlar om”.

En gripen efter lägenhetsbråk i Arboga

Flera personer kontaktade polisen om bråket.

Polisen utreder bilstöld i Arboga

En grå Ford Focus blev stulen i veckan.

Företag prisades på digital Guldyra

Under torsdagen firades företag i livesändning när Guldyran 2021 gick av stapeln.

Match ställs in – Stars lämnar walk over

Fredagens match mellan Nässjö Basket och Köping Stars ställs in.

Klart med nya rekommendationer för vaccinerade

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat rekommendationer för personer som vaccinerats mot covid-19.

Vässad YH-utbildning säkrar framtidens kompetens

Kompetenscenters första YH-utbildning har utvecklats och förbättrats sedan den startade hösten 2019, och när den första kullen nyexaminerade produktionstekniker avslutar sina...

Decimerat Stars tar sig an Nässjö

Tre spelare saknas när Köping Stars spelar säsongens sista match i SBL:s grundserie.

IFK förlänger kontrakt med forward

I veckan stod det klart att IFK Arboga IK förlänger kontraktet med forwarden Anton Wickman.

Fyra rutor slogs sönder vid Gäddgårdsskolan

Dyra skador efter skadegörelsen.

Fler än 51 000 i länet har fått första vaccindosen

Över 75 000 doser har getts totalt.

Nya beslut kring fotbollen i Västmanland

Seriestarten skjuts upp ytterligare.

Surahammar öppnar upp idrottsanläggningarna

Idrottsföreningar kommer att kunna återuppta sina träningar i alla åldersgrupper.

Vaccinering öppen för de över 65 år

På onsdagen meddelade Region Västmanland att den sista gruppen i fas två kan påbörja vaccineringen mot covid-19.

Läs Magazin24 papperstidning direkt i mobilen eller i datorn!

Odemokratiska krafter skapar en orolig värld

Carl Olov Persson skriver om demokrati, rasism och palats med guldkranar.

När Tusse svor i TV

Harry Holm skriver om språkbruk, kvotering och ordet nej.

Hur tunga steg blev lättare att gå...

Susanne Linde skriver om olycka, vändpunkter och musik.

Stöd från staten hjälper demokratin

Henrik Hansson svarar angående statligt stöd till tidningar.

Magazin24s regionala lunchguide.
Dagens rätt, menyer, priser och öppettider.

Gratistidningarnas Branschorganisation tilldelade Magazin24 priset för årets lokalsajt 2020. Läs mer här