Köping17°Klart

Magazin24

Debattsvar angående muddringen

Elizabeth Salomonsson (S) svarar på texten "Kan Köpings kommun påverka dumpningen av muddermassor?".

Debatt · 25 mar, 2020 kl. 14:37

Den 18 mars publicerade Magazin24 debattartikeln "Kan Köpings kommun påverka dumpningen av muddermassor?". Du kan läsa texten här.

Nu svarar Elizabeth Salomonsson (S):

Den planerade muddringen av farleden mellan Köpings hamn och österut mot Södertälje kommer troligen att påverka vårt känsliga vattenområde under lång tid framöver.

Eftersom ”vår” del av Mälaren, Galten, är den grundaste delen så blir den ju också extra känslig för eventuell dumpning av 100 000-tals kubikmeter muddermassor utanför Kungsör.

Enligt planerna skall omkring 500 000 kubikmeter massor dumpas i sjön varav en del i Galten och resten skall fraktas om natten genom Kvicksundsbron till Blacken (fjärden öster om bron som är betydligt djupare än Galten) för att dumpas där eftersom man kan hålla bron öppen längre perioder på nätterna.

Svar:
Dumpning av muddermassor kommer utföras på sådant sätt att förändringen i vattendjupet begränsas till i genomsnitt max 10%.

Detta för att inte skapa bestående förändringar i bottenförhållandena. Entreprenörerna väljer tidpunkt för uttransport av muddermassor till Blacken.

Vi vill nu rikta dessa frågor till Köpings kommunledning och kommunalrådet Elizabeth Salomonsson:

Hur stor andel avser man att ta upp på land?

Svar:
Vi kommer att ta upp ca 100.000 m3 på land i Köping vilket är ca 1/3 av alla massor som ingår i Köpings kommuns åtagande i Mälarprojektet.

Hur fördelar sig kvantiteterna mellan Galten och Blacken?

Svar:
Av de massor som ingår i Köpings kommuns del av Mälarprojektet kommer ca 100 000 m3 att dumpas i Galten och ca 65 000 m3 att dumpas utanför Kvicksund.

I hela Mälarprojektet kommer ca 1 000 000 m³ att dumpas i Mälaren varav ca 420 000 m³ i Galten.

Vi undrar vilka möjligheter Köpings Kommun har att påverka denna dumpning på så sätt att en större andel tas upp på land respektive dumpas i Blacken för att minimera påverkan i vår grunda fjärd?

Svar:
Sjöfartsverket har tillsammans med sina experter utrett lämpliga dumpningsplatser inom sin tillståndsansökan. Av de förundersökningar som gjordes görs bedömningen att botten kan höjas med i genomsnitt 10% utan att bottenförhållanden inom området förändras. Flyttas massor från Galten till Blacken kommer förändringen av sjöbotten bli större än 10% på denna plats.

Sjöfartsverket ansvarar för dumpningsområdena. Kommunerna har i avtal med sjöfartsverket rätt att få nyttja delar av den dumpningsdispens som sjöfartsverket genom sin miljödom erhållit. Innehållet i den miljödomen har genomgått alla formella beslutsvägar där både myndigheter och allmänheten har varit delaktiga. I domen är mängder för respektive dumpningsplats bestämda. Det går alltså inte att ändra dessa förutsättningar och kommunens utrymme att kunna påverka vart massorna kommer att dumpas, utöver så som är planerat, är mycket små för att inte säga obefintliga om projektet ska kunna genomföras.

När kommer arbetet i Galten att starta respektive avslutas?

Svar:
Startar hösten 2021 till mars 2022.

Hur länge bedömer Ni att vattnet kommer att vara påverkat?

Svar:
Påverkan bedöms vara tillfällig med störst påverkan närmast områdena där arbeten utförs. Därför innehåller miljödomarna grumlingsvillkor, som på 300 m respektive 500 m avstånd reglerar mängden partiklar som får spridas. Miljökvalitetsnormen för fisk- och musselvatten beräknas ändå tillfälligt att överskridas i Köpingsviken och Galten. För att minimera effekterna kommer arbetena så långt möjligt komprimeras i tid och utföras med s k miljöskopa.

Grumlande arbeten begränsas till höst och vinter, från 1 augusti 2021 till som längst 1 mars 2022. Under muddring sker daglig kontroll av att grumling inte överskrider villkoren. De förorenade sediment som avlägsnas i samband med muddringen bedöms ge en långsiktigt positiv påverkan på ytvattenkvaliteten.

Med vänlig hälsning,

Elizabeth Salomonsson, Köpings kommun


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till redaktion@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Det går bra att skriva under signatur.
Andra har också läst

Förberett för coronaboende i Hallstahammar

Hallstahammar Hallstahammars kommun har förberett det tidigare nedlagda boendet Ädelstenen.

Varningen: Stor risk för skogsbrand i länet

Västmanland SMHI flaggar för att det råder stor risk för skogsbrand i hela Sverige.

Motorcykel och a-traktor kolliderade

Kungsör På lördagseftermiddagen larmades SOS Alarm om en krock på landsväg 503 i Kungsör.

Påkört vildsvin påverkade trafiken på E18

Arboga Trafikverket varnade om föremål på vägbanan.

Glöd vid grillplats vållade utryckning

På lördagen larmades räddningstjänsten till Bruksleden i Hallstahammar med anledning av en förmodad brand.

Arboga kommun förbereder inför skolöppning

På fredagen meddelade regeringen att gymnasieskolor kan återgå till normal undervisning från den 15 juni.

Så många ensamstående mammor finns det i din kommun

Kolla in statistiken för Västmanland.

Ungdomar i Arboga erbjuds feriejobb

Ansökningsperioden startar idag.

Nej till exploatering av jordbruksmark vid E20

Debattartikel från Centerpartiet i Kungsör om kommunens planer på att exploatera jordbruksmark.

Mattjuv tog strypgrepp på butiksanställd

Polisen kunde gripa mannen i Arboga.

Digitaliseringen av vården måste fortsätta efter corona

Debattartikel signerad Gunnar Björnstad (M).

Omärkt fälla hittad i Näverkärret

Händelsen är polisanmäld.

Lokalt VVS-företag lämnar kedja

Satsar stort på energi och miljö.

Köping lanserar ny sajt för turister

Kommunen presenterar ny webbplats och uppdaterar arbetet med besöksnäringen.

Blixten slog ner i villa

Larmet inkom under onsdagen.

(M): Regionen sviker sitt ansvar

Debattartikel signerad regionrådet Tomas Högström.

Resultat från Sturefiskarnas båtmete

Omgång 4 på Tjurlången.

Körkortslös förare stoppades på E18

Man misstänks för grov olovlig körning.

Köpings kommun instiftar två nya priser för pedagoger

Vinnarna kan få upp till 25 000 kronor.

Motorgräsklippare stals i Köping

Brottet är anmält till polisen.

Nationaldagsfirandet på Kungsudden ställs in

Den rådande situationen med coronaviruset sätter stopp för firandet.

Läs Magazin24 papperstidning direkt i mobilen eller i datorn!

Bli med och styr Sverige!

Carl Olov Persson skriver om möjligheten att påverka.

Empatin och tilliten ökar

Rebecka Marklund skriver om olika typer av kriser.

Om dessa berättare må vi berätta

Jimmy Bladh skriver om berättarkonst, värnplikten och röster som riskerar att tystna.

Tiderna förändras

Carl Olov Persson skriver om pensioner, gemenskap och den "gamla goda tiden".

Magazin24s regionala lunchguide.
Dagens rätt, menyer, priser och öppettider.