KöpingMulet

Magazin24

Debattsvar angående muddringen

Elizabeth Salomonsson (S) svarar på texten "Kan Köpings kommun påverka dumpningen av muddermassor?".

Debatt · 25 mar, 2020 kl. 14:37

Den 18 mars publicerade Magazin24 debattartikeln "Kan Köpings kommun påverka dumpningen av muddermassor?". Du kan läsa texten här.

Nu svarar Elizabeth Salomonsson (S):

Den planerade muddringen av farleden mellan Köpings hamn och österut mot Södertälje kommer troligen att påverka vårt känsliga vattenområde under lång tid framöver.

Eftersom ”vår” del av Mälaren, Galten, är den grundaste delen så blir den ju också extra känslig för eventuell dumpning av 100 000-tals kubikmeter muddermassor utanför Kungsör.

Enligt planerna skall omkring 500 000 kubikmeter massor dumpas i sjön varav en del i Galten och resten skall fraktas om natten genom Kvicksundsbron till Blacken (fjärden öster om bron som är betydligt djupare än Galten) för att dumpas där eftersom man kan hålla bron öppen längre perioder på nätterna.

Svar:
Dumpning av muddermassor kommer utföras på sådant sätt att förändringen i vattendjupet begränsas till i genomsnitt max 10%.

Detta för att inte skapa bestående förändringar i bottenförhållandena. Entreprenörerna väljer tidpunkt för uttransport av muddermassor till Blacken.

Vi vill nu rikta dessa frågor till Köpings kommunledning och kommunalrådet Elizabeth Salomonsson:

Hur stor andel avser man att ta upp på land?

Svar:
Vi kommer att ta upp ca 100.000 m3 på land i Köping vilket är ca 1/3 av alla massor som ingår i Köpings kommuns åtagande i Mälarprojektet.

Hur fördelar sig kvantiteterna mellan Galten och Blacken?

Svar:
Av de massor som ingår i Köpings kommuns del av Mälarprojektet kommer ca 100 000 m3 att dumpas i Galten och ca 65 000 m3 att dumpas utanför Kvicksund.

I hela Mälarprojektet kommer ca 1 000 000 m³ att dumpas i Mälaren varav ca 420 000 m³ i Galten.

Vi undrar vilka möjligheter Köpings Kommun har att påverka denna dumpning på så sätt att en större andel tas upp på land respektive dumpas i Blacken för att minimera påverkan i vår grunda fjärd?

Svar:
Sjöfartsverket har tillsammans med sina experter utrett lämpliga dumpningsplatser inom sin tillståndsansökan. Av de förundersökningar som gjordes görs bedömningen att botten kan höjas med i genomsnitt 10% utan att bottenförhållanden inom området förändras. Flyttas massor från Galten till Blacken kommer förändringen av sjöbotten bli större än 10% på denna plats.

Sjöfartsverket ansvarar för dumpningsområdena. Kommunerna har i avtal med sjöfartsverket rätt att få nyttja delar av den dumpningsdispens som sjöfartsverket genom sin miljödom erhållit. Innehållet i den miljödomen har genomgått alla formella beslutsvägar där både myndigheter och allmänheten har varit delaktiga. I domen är mängder för respektive dumpningsplats bestämda. Det går alltså inte att ändra dessa förutsättningar och kommunens utrymme att kunna påverka vart massorna kommer att dumpas, utöver så som är planerat, är mycket små för att inte säga obefintliga om projektet ska kunna genomföras.

När kommer arbetet i Galten att starta respektive avslutas?

Svar:
Startar hösten 2021 till mars 2022.

Hur länge bedömer Ni att vattnet kommer att vara påverkat?

Svar:
Påverkan bedöms vara tillfällig med störst påverkan närmast områdena där arbeten utförs. Därför innehåller miljödomarna grumlingsvillkor, som på 300 m respektive 500 m avstånd reglerar mängden partiklar som får spridas. Miljökvalitetsnormen för fisk- och musselvatten beräknas ändå tillfälligt att överskridas i Köpingsviken och Galten. För att minimera effekterna kommer arbetena så långt möjligt komprimeras i tid och utföras med s k miljöskopa.

Grumlande arbeten begränsas till höst och vinter, från 1 augusti 2021 till som längst 1 mars 2022. Under muddring sker daglig kontroll av att grumling inte överskrider villkoren. De förorenade sediment som avlägsnas i samband med muddringen bedöms ge en långsiktigt positiv påverkan på ytvattenkvaliteten.

Med vänlig hälsning,

Elizabeth Salomonsson, Köpings kommun


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till redaktion@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Det går bra att skriva under signatur.
Andra har också läst

Arbogas socialkontor fick fönster krossat

Arboga Gärningsmannen använde tillhygge.

Inställda evenemang på grund av coronavirusrisk

Västra Mälardalen UPPDATERAD 31/3 12.51. Flera evenemang ställs in.

Nio nya coronafall i Västmanland

Under tisdagen rapporterades nya fall av coronasmittade personer i länet.

Debatt: "Vädjan till dagligvaruhandeln, konsumenter och politiker"

Upprop för att rädda den småskaliga livsmedelsproduktionen.

Två i Västmanland har avlidit på grund av coronaviruset

I måndags meddelade Folkhälsomyndigheten att två personer i länet avlidit till följd av coronaviruset.

Bilruta förstördes med betongklump

Skadegörelse i Köping.

Flera busskurer i regionen utsatta för skadegörelse

Polisen har fått in flera anmälningar om skadegörelse.

Kungsörstorp tacklar corona med smarta lösningar och padel

Corona­virusets framfart p­åverkar näringslivet i hela landet. På hotell- och konferensanläggningen Kungsörs­torp håller smarta lösningar lågan uppe.

Nu sopas sanden undan – parkeringar stängs av

Fordonen måste flyttas innan sopningen påbörjas.

Hellgren får viktig roll på och utanför isen

Back och assisterande sportchef. Det är 25-årige Alexander Hellgrens roller i IFK Arboga.

SMHI varnar: Stor risk för gräsbränder under eftermiddagen

Risk för gräsbrand utfärdas när risken är stor att bränder uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs.

Semjonov klar för allsvensk klubb

IFK Arboga-profilen lämnar division 1.

Tjuvar försökte att slå till mot bilföretag

Gärningsmännen tog sig in i det inhägnade området.

Gräsbrand på Nyckelberget

En mindre gräsbrand uppstod på söndagskvällen på Väpnaregatan i Köping.

Farbror i Corona-tider

Harry Holm skriver om ålder, coronaviruset och ryktesspridning.

Gång- och cykelbana i Kungsör stängs av

Under arbetets gång förekommer begränsad framkomlighet för trafikanter.

Änglabus – ett gott kretslopp av vänlighet

Carola Andersson på Café Centrum utmanar caféer, restauranger och andra verksamheter att göra änglabus – ett fint sätt att sprida vänlighet och uppmuntra människor inom vården som...

Nya coronafall i länet

Under söndagen rapporterades 13 nya fall av coronasmittade personer i Västmanland.

Covid-19 – vad det kan innebära

Jan Kallberg skriver om ändrade beteenden, lokal handel och långsiktiga konsekvenser.

Betongklump kastades på bil

Inträffade någon gång mellan 25-26 mars.

Brandlarm i flerfamiljshus i Arboga

Tidigt på söndagsmorgonen kom ett larm om misstänkt brand i en lägenhet i Arboga.

Läs Magazin24 papperstidning direkt i mobilen eller i datorn!

Farbror i Corona-tider

Harry Holm skriver om ålder, coronaviruset och ryktesspridning.

Covid-19 – vad det kan innebära

Jan Kallberg skriver om ändrade beteenden, lokal handel och långsiktiga konsekvenser.

Att leva – här och nu

Ewa Nilsson skriver om rädsla, virus och immunförsvar.

Om religion i en mångkulturell värld

Carl Olov Persson skriver om religion.

Magazin24s regionala lunchguide.
Dagens rätt, menyer, priser och öppettider.