KöpingMulet

Magazin24

Ingen klarar längre att ta ansvar för helheten

Debattartikel från Strategigruppen för Norr Mälarstranden och nätverket va-i-tiden.se.

Debatt · 14 maj, 2019 kl. 09:53

Dricksvatten är enligt den samlade politikerkåren vårt viktigaste livsmedel. Detta framgick nyligen av en debatt i Sveriges Riksdag om vattenvård.
Men vattnet är inte bara en omhuldad resurs utan också en hotad tillgång.

För att få stadga i dessa frågor beslöt därför Sveriges Riksdag redan 1999 att fastställa 16 miljökvalitetsmål där ett av målen handlade om ”grundvatten av god kvalitet”. 

Vi kan i dag konstatera att trots införandet av detta miljömål är vår dricksvattenförsörjning hotad på grund av att främst vårt grundvatten är utsatt från en rad olika miljöhot. 

Torka och översvämningar i klimatkrisens spår är exempel på nya utmaningar som gör vattenfrågan än mer komplicerad. Till dessa utmaningar kan nu också läggas mikroplaster och läkemedelsrester. Frågan är hur vi hamnat här.

Statligt verk läggs ner

Tidigare har vattenresurserna varit föremål för en omfattande omsorg från samhällets sida. 

Det statliga verket Statens Planverk – som lades ner 1988 – hade långsiktig hushållning av mark- och vattentillgångar som sitt viktigaste arbetsområde. 

Inom detta verksamhetsområde kartlades anspråken på vattenresurserna, vilka tillgångar vi hade, hoten samt Intressekonflikterna. 

Genom att samtliga perspektiv lyftes upp på ett tidigt stadium i samhällsplaneringen, underlättades beslutsfattande för politiker, planerare, företagare, jordbrukare och kommunledningar. 

Kunskaperna var omfattande och vägde tungt i den långsiktiga planeringen. Allt samlades i den nationella, fysiska riksplaneringen där helheten vägde tungt.  

I dag är frågorna uppsplittrade på en rad olika myndigheter och statliga verk vilket gör att olika intressekonflikter varken uppmärksammas på ett tydligt sätt eller på ett tidigt skede i planeringen. 

Exempelvis är våra så kallade reningsverk inte bara en källa till rening utan också en källa till utsläpp av en rad olika gifter och andra skadliga ämnen. 

Det slam som ackumuleras i dessa reningsverk, som innehåller många av vårt moderna samhälles allra värsta gifter, läggs till exempel på vår bästa åkermark där vi odlar våra livsmedel. 

Till detta av slam förgiftade jordbruksmarker ska också läggas den giftspridning som kommer av jordbruket självt där bekämpningsmedel, gödsling och växtnäringsämnen är andra hot mot många dricksvattentäkter.

Det orenade vattnet som trots reningsverken släpps ut i olika recipienter – främst sjöar och hav – hotar dessutom vårt råvatten i våra vattenverk som tillverkar vårt dricksvatten. 

Det vill säga att våra två huvudkällor till vårt viktigaste livsmedel – grundvattnet och råvattnet i våra sjöar – är hotat.

Det finns vägar framåt

Om vi återigen ska få en helhetsbild av samhällets mark- och vattenresurser måste den uppsplittring som skett inom samhällsplaneringen snarast åtgärdas. 

En rad myndigheter arbetar med frågan men frågan är hur samordningen egentligen ser ut. 

Som ett exempel på den misshushållning som sker idag är kanske frågan om organiseringen av vatten och avlopp – VA-frågan – den mest prekära. 

I dag satsar Sveriges 290 kommuner stora resurser på att jaga enskilda fastighetsägare och deras små avlopp med att antingen ansluta sig till det kommunala avloppsnätet, med avgifter upp till en miljon, eller betala dryga vitesbelopp. 

En stoppad vetenskaplig rapport visar att de åtgärder som samhället föreslagit för enskilda avlopp är helt missriktade. 

Frågan är när vårt samhälle ska ta tag i de verkligt stora utmaningar för vårt viktigaste livsmedel, rent dricksvatten för alla hushåll i Sverige?

Strategigruppen för Norr Mälarstranden och nätverket va-i-tiden.seAndra har också läst

Villainbrott i Kungsör

Kungsör Polisen utreder inbrott i Kungsör.

Räddningstjänsten släckte brinnande träd

Köping Larmet inkom under fredagsförmiddagen.

Ny entreprenör slutför renoveringen av Ekängsbadet

Surahammar Renoveringen av Ekängsbadet påbörjades av en entreprenör och slutförs av en annan.

Charta 77 öppnar nya året med albumsläpp och turné

Köpingsprofilen Per Granberg och hans Charta 77 ger sig ut på turné.

Köping ersätter sin gamla förbränningsanläggning

Den 6 december tecknar företaget Plagazis vd Torsten Granberg en avsiktsförklaring med Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Salomonsson Köpings kommun om att bygga en Plagazi...

Polisen larmades om misshandel i centrala Köping

Under onsdagskvällen larmades polisen om en misstänkt misshandel, men några eventuella brottsoffer ville inte träda fram och göra en anmälan.

Kvinna till sjukhus efter trafikolycka

Hon kommer även att testas för rattfylleri.

Vägar i Köping stängs av

Trasig vattenledning måste bytas ut.

Silly Season-bloggen

Håll koll på den lokala transfermarknaden med Dennis Johansson Strömberg.

Vattnet stängs av i delar av Hallstahammar

Vanligt att vattnet miss­färgas efter ett lednings­arbete.

Tung förlust för KHC

Svag andraperiod avgörande.

Stars slog mästarna trots mardrömsstart

Köpingslaget kunde resa sig efter en skakig inledning – knep tionde segern för säsongen.

Brandkåren larmades till misstänkt lägenhetsbrand

Vittnen larmade om rök från fönster.

AA-möten viktigt stöd för att leva nyktert

För Peter och Maria har återkommande AA-möten med Surahammarsgruppen varit ett nödvändigt och stabilt stöd för att leva nyktert.

Trafikverket varnar för halt väglag i länet

Trafikanterna får vara extra försiktiga under morgonen.

Här beviljas flest arbetstillstånd

"Det är i storstadsregionerna som det finns flest arbetstillfällen".

Nya sportrådet ska ge KFF bättre förutsättningar

Köping FF gör en organisatorisk förändring som på sikt ska bära frukt. KFF:s nya sportråd ska stärka föreningen och arbetet kring A-laget som i framtiden ska resultera i ett...

Fullt utvecklad brand i ladugård

På tisdagskvällen larmades räddningstjänsten om en fullt utvecklad brand i en ladugård i Mölntorp.

Bil voltade ner i diket

Vid 13.30-tiden på tisdagen inträffade en singelolycka i Sörstafors.

Brand på skoltoalett i Kungsör

Larmet inkom vid 11.25-tiden.

Läs Magazin24 papperstidning direkt i mobilen eller i datorn!

Det är 1998 och det snöar konstant

Jimmy Bladh skriver om nostalgi.

Under ytan

Johan Hallberg skriver om elever som ibland kallas omöjliga.

Varför blåsa upp motsättningar?

Carl Olov Persson skriver om vikten av en vänlig inställning.

När sociala media blir asociala

Jan Kallberg skriver om problemen på moderna kommunikationskanaler.

Magazin24s regionala lunchguide.
Dagens rätt, menyer, priser och öppettider.