Köping13°Mulet

Magazin24

Foto: David Eriksson/arkiv

"Tjänstemannaansvar och politikeransvar för VA- projektet Norr Mälarstrand?"

Debattartikel från Strategigruppen Norra Mälarstranden.

Debatt · 8 feb, 2019 kl. 09:39

Vilket ansvar har tjänstemännen respektive politikerna i Köpings kommun när ni vill bygga ut VA-området på Norra Mälarstranden? VA-gruppen med Tekniska, Miljö och Byggnadskontoret har ju alla fakta? Eller har dom inte gått på fakta i detta ärende? Är det som med Kommundelsnämnden i Kolsva bara tyckande som styr i Köpings kommun? Har det tagits prover på hur mycket fosfor det släpps ut på Norra Mälarstranden? Har man kontrollerat avloppens status och funktion som man är skyldig att göra? Har man haft dialoger med boende för att komma fram till en lösning för de som inte har ett godkänt avlopp? Svaren på dessa frågor är NEJ. Istället så gör man som i kommundelsnämnden i Kolsvas fall när man skall ha ett möte, man går dit och informerar att så här har vi bestämt, Punkt. Slut. Demokratiskt och medborgarvänligt? Nja lite ödmjukhet skulle ju inte vara fel.

Att tjänstemännen utan grundliga undersökningar bara kör på med VA-projektet är konstigt och att Mark o Miljödomstolen skulle fatta ett beslut som är emot kommunens ide om att lägga ut en sjöledning för 20 miljoner av våra skattepengar det är väl inte troligt. Men behövs den? Skulle vi som bor på Norra Mälarstranden inte sköta vårt vatten och avlopp? Vi är ju de som utnyttjar Mälaren för bad, fiske och annat. Skulle inte vi vara dom som i första hand vill ha rent vatten? Vi vill ju inte ha några föroreningar i Mälaren lika lite som ni i kommunen i den frågan står vi ju på samma sida. Det vi är emot är ju en dyr lösning med sjöledning och dessa bräddavlopp som ni lovar att de inte skall brädda ut vårt avlopp vid våra badplatser. Man kan ju fråga sig varför man ska behöva att ha den risken i sin närhet när det finns andra alternativ där det inte behövs bräddavlopp.

Havs- och Vattenmyndigheten skriver att det är svårt att ta hänsyn till markretentionen och att det därför är troligt att man generellt har överskattat påverkan av fosfor från små avloppsanläggningar. Uppgifter som går att läsa i HaVs rapport. Vidare redovisas utsläppsvolymer från jordbruket som visar på 400 procent högre värden än enskilda avlopp. Kommunala reningsverk släpper ut 40 procent mer fosfor än enskilda avlopp. Om vi då lägger 100 miljoner kronor som vi på Norra Mälarstranden skall betala som enskilda för att vi släpper ut 20 kg fosfor från våra sommarboenden så undrar man hur mycket mindre utsläppet skulle bli från kommunens reningsverk, (som släpper ut 1.100kg / år) , om det lades 100 miljoner att rena reningsverkets utsläpp? 80 kg? 160 kg? det är ju dubbelt eller 4 ggr. Eller kanske ännu mer? Hur mycket renare skulle Mälarens vatten skulle bli av detta?

I EUs tätbebyggelsedirektiv från maj 1991 kan man läsa om beslutet att starta insamling och rening av avloppsvatten. I det beslutet beskriver EU vad en tätort är: område med minst 200 invånare där avstånden mellan husen är mindre än 200 meter och andelen fritidshus understiger 50 procent. ? Den regeln fritar de allra flesta fastigheter på Norra Mälarstranden från kommunala krav och tvångsmedel, det bor inte 200 personer där permanent och det är mer än 50 % sommarstugor då endast 40 av 235 fastigheter är permanent bebodda. Vad tycker kommunstyrelsen om detta? Har era tjänstemän upplyst er om det?

Medborgarnas förtroende för myndigheter och politiker är samhällets viktigaste valuta. Förvaltningslagen reglerar myndigheternas verksamhet och syftet är att alla människor skall behandlas rättvist och demokratiskt, men om fritidspolitiker inte får ut alla fakta från tjänstemännen blir det beslut tagna på felaktiga grunder och då faller enskilda människors rättsäkerhet i kontakt med myndigheter.

Lagen föreskriver också att åtgärderna skall vara proportionerliga i förhållande till det eftersträvade syftet och om åtgärden går längre för att tillgodose syftet så står den i strid med EU rätten och ska undanröjas. Här kommer VA att kosta Norra Mälarstrandens fastighetsägare 250-300.000 för att få en kopplingspunkt vid tomtgränsen. Därtill kostnader för ledningsdragning och inkoppling till egen fastighet. Om man tittar på taxeringsvärdet på dessa sommarstugor så har ca. 100 st. av 235 inte ett byggnadsvärde som uppgår till denna summa och det hus med lägst värde har 74.000:- i taxeringsvärde. Vad säger då detta? Att dessa 100 fastighet inte kommer att kunna ansluta husen till avloppsnätet utan att bygga ett nytt hus. Ytterligare 60-70 hus har taxeringsvärde för byggnaden upp till 600.000:- och inte heller dessa kan koppla in VA i huset utan att det totalt kommer att kosta minst 500.000:- och då är huset fortfarande detsamma. I Miljöbalken 7§ står att allmänna hänsynsregler ska användas så att kraven som ställs inte ska vara miljömässigt och ekonomiskt orimliga att genomföra. Det kan ju inte vara rimligt att kostnaden för ombyggnaden av ett fungerande avlopp på vissa fastigheter är högre än värdet på fastigheten. Så vårt råd till er politiker som finns i kommunstyrelsen är att läs på själva om ämnet ni skall fatta beslut om och låt er inte förledas av tjänstemän med en agenda som absolut skall drivas igenom. Se t ex hemsidan va- i-tiden.se som är ett fastighetsägarforum för VA i Sverige.

Som exempel kan ju vara att om man har en sommarstuga med sluten tank = godkänt av kommunen som töms 1 – 2 ggr / år så är kostnaden ca. 2.000:-/ år och om man då skall investera i avloppet som tjänstemännen vill á 300.000:- betyder det att man betalar för tömning för 150 år framåt? Rimligt? Vårt svar är NEJ.

Strategigruppen Norra MälarstrandenAndra har också läst

SPF-resa till Let´s Dance

Insänt Reseberättelse från SPF Seniorerna Arboga och Kungsör.

Kungsörs säkerhetssamordnare om IS-terroristerna: "Definitivt inte på väg tillbaka"

Kungsör Hänvisar till uppgifter från lokalpolisen och Säpo.

Hjärnpromenaden går vidare mot nya rekord

Köping På söndag samlas Köpingsborna för nionde året i rad när det återigen är dags för Bissen Brainwalk.

SPF Seniorerna Kung Karl firade in våren

Insänt Vårfest i Kungsör.

M vill öka tryggheten för regionanställda

Debattartikel signerad Tomas Högström, Mikael Andersson Elfgren och Jenny Landernäs.

Det här händer i helgen

Mycket att se fram emot under veckoslutet. Här är ett urval:

Länsstyrelsen: ”Viktigt att prata med tonåringar om alkohol”

Inför Valborgsmässoafton nästa vecka går Länsstyrelsen Västmanland ut med en uppmaning till föräldrar med barn i tonåren.

Fritidsgård i Köping drabbad av inbrott

Bland annat stals tv-apparater, pengar och en telefon.

Resultat från Mälardalens Tävlingsfiskare

"Vädret var bra, solen sken och då kom drömmarna om 4-5 kilo fisk".

Hellström förlänger med Blue Hammers

Nyckelspelaren fortsätter i Surahammar.

Köpingsbo krävs på stort belopp av Försäkringskassan

Ska betala tillbaka sexsiffrig summa.

Räddningstjänsten avråder eldning utomhus

”Stor risk för att bränder uppstår”

Socialchefen i Arboga lämnar sin tjänst

Slutar inom kommunen efter mer än sju år.

HaV:s underlag för tillsynskampanjen av små avlopp baseras på tyckande

Replik från författare till forskningsrapport.

Så många skadar sig på gräsklipparen

"Av dem som läggs in på sjukhus är frakturer och amputationer de vanligaste orsakerna".

Musikquiz hos PRO Arboga

PRO-mötet i Medborgarhuset den 23 april, gick i musikens tecken.

Dana sjöng för Israel redan för 21 år sen

Harry Holm skriver om Israel och Eurovision Song Contest.

Källberg ute ur VM efter förlust

TM-spelaren föll i första omgången.

Läs Magazin24 papperstidning direkt i mobilen eller i datorn!

KRÖNIKOR

Dana sjöng för Israel redan för 21 år sen

Harry Holm skriver om Israel och Eurovision Song Contest.

Är den bästa dagen en dag av törst?

Jimmy Bladh: "Ibland är ett steg i rätt riktning bara ett steg".

”VA ére frågan om vid den norra mälarstranden?”

Magazin24:s chefredaktör Björn Blomgren skriver om det aktuella VA-bråket.

Mer läsning med aktiva och engagerade människor i Västra Mälardalen.
Besök Blogg24 här

Magazin24s regionala lunchguide.
Dagens rätt, menyer, priser och öppettider.